Allekirjoitin.

Pääradan kehittämisen pitäisi olla prioriteettilistan kärjessä. Periaatteessa vain kahta suurta kaupunkia palveleva, nimellisen ajansäästön tuova, hintalapultaan suuri nk. metsäratasuunnitelma aiheuttaisi toteutuessaan peruuttamatonta luonnon tuhoutumista sekä vakavaa taloudellista ja inhimillistä haittaa alueen ihmisille ja elinkeinolle. Vasta suunnitteluasteella ollessaankin ratahanke on vaikuttanut jo negatiivisesti alueelliseen kehitykseen linjauksellaan. Metsä-, maa- ja paikallistaloudet ovat kärsineet ja tulevaisuus on epävarmaa. Ratalinjaus pirstoisi tärkeitä luonto- ja viljelyalueita sekä kyläyhteisöjä ja aiheuttaisi peruuttamatonta tuhoa. Hanke tulee lopettaa ja keskittyä pääradan kehittämistyöhön, jolla on mahdollista lisätä vuoroja, matkustajamäärää ja myös lyhentää matka-aikaa.

https://www.sll.fi/etela-hame/2023/01/19/kannanotto-metsarataa-vastaan