Vihreiden tavoitteena on tehdä suomalaisesta maataloudesta maailman eettisintä ja kestävintä. Tähän on erinomaiset mahdollisuudet viljelijöiden osaamisen, koko elintarvikeketjun läpinäkyvyyden sekä maailman puhtaimpiin kuuluvan ruoan ansiosta. 

Tämä on mielestäni yksi tärkeimmistä asioista Vihreiden marraskuussa 2022 hyväksytystä maatalouspoliittisesta ohjelmasta. Kotimaisen ruoantuotannon ja maatalouden arvostus ja merkitys on avainasemassa. Ohjelman tavoitteena on myös taloudellisesti kestävä maatalous, kannattavuuden parantaminen: mm. tuottajahintojen, tukipolitiikan, kannusteiden ja energiaomavaraisuuden keinoin. Inhimillinen byrokratia, jaksamisesta huolehtiminen ja maatalouden houkuttelevuuden edistäminen parantavat sekä maatalousyrittäjien että eläinten hyvinvointia.

Vihreät haluaa pitää suomalaisen maaseudun elinvoimaisena ja maataloudella on tässä merkittävä rooli. Omavaraisuus ja huoltovarmuus on varmistettava, ja maataloustuotannolla on tässä keskeinen rooli. Maatalouden innovaatioihin ja kehitykseen tulee kannustaa maailman muuttuessa vauhdilla. Automaatio ja digitalisaatio muuttavat toimintatapoja, ja energiakriisin myötä uusiutuvan energian, mm. biokaasun tuotantomalleja tulee helpottaa.

Maatalous voi olla nykyistä kestävämpää. Myös kaikenkokoisilla tiloilla on väliä maaseudun elinvoiman, luonnon monimuotoisuuden sekä ruoantuotannon kannalta. 

Uskon, että moni maatalousyrittäjä on asiasta samaa mieltä kanssani. Tästä kaurapellon laidasta, tosin taajaman ja kaupungin kainalosta, on helppo sanoa että tämä on minulle sydämen asia. 

Vihreiden maatalouspoliittinen ohjelma löytyy kokonaisuudessaan täältä: https://www.vihreat.fi/ohjelmat/maatalousohjelma/